Skip to main content
Til toppen
Ny prisliste 6. november 2023

Ny prisliste 6. november 2023

Vi må dessverre sende ut ny prisliste som vil gjelde fra 6. november med en god del prisøkninger.

Dette har mange årsaker og de viktigste er:

Oliven & Olivenoljer: Som advart i august er situasjonen meget alvorlig. Den nye avlingen er under innhøsting og hetebølgene har satt sine spor. Avlingene er meget lave i forhold til et normalår og prisene har nå steget mye. Våre prisøkninger er nok under det markedsprisene har steget med, men er allikevel nokså betydelige. De nye prisene vil vise på nettsiden i slutten av neste uke. Prisene på Novellino og Novo er allerede oppdatert.

En god del andre grønnsakprodukter blir også rammet av denne tørken med påfølgende prisøkning.

For spekemat har vi holdt prisene nokså uendret lenge men nå har prisen på råvaren (gris) steget så mye at vi dessverre ikke lenger kan holde prisene uendret. Vi har allerede fått prisøkningene fra produsentene og må derfor øke de fleste prisene nå. Det er selvsagt beklagelig, men vi får gjort lite med denne situasjonen. Vi ønsker ikke å gå på noen kompromisser når det gjelder råvarene – de må og skal alltid være av den aller beste kvaliteten.

Oster er ikke rammet på samme måte med ett unntak – fåremelksoster. Den voldsomme økningen i prisene på Manchego får nå også utslag på for eksempel Pecorino-ene fra Italia.

Den Norske kronen har dessverre fått seg en ny smell og er på sitt laveste nivå noensinne. VI har lagt til grunn av Kronen skal styrke seg noe. Skulle vi tatt ut hele valutatillegget nå ville mange flere priser økt. Fortsetter denne situasjonen vil det påvirke prisene neste år.

De nye prisene vil vise på nettsiden fra fredag 3. november (som gjelder leveringer fra og med 6. november) men be gjerne om en oppdatert prisliste i excel format så snart som mulig slik at dere kan sjekke de nye prisene.Lenker
Min side